O nama

Centar za sport je osnovan sa ciljem da uspostavi nove i unaprijedi već postojeće mehanizme za razvoj svih oblika sportskih aktivnosti studenata i zaposlenika Univerziteta. Temeljna zadaća i vizija Centra je da Univerzitet u Tuzli postane lider u okruženju, temeljen na sportskoj kvaliteti po međunarodnim standardima, postizanju sportskih dostignuća uz poticanje cjeloživotnog bavljenja sportom kao i razvoju sportske infrastrukture.

Aktivnosti Centra za sport realizuju se kroz podorganizacione jedinice Univerzitetskog sportskog društva (UKK Student, Univerzitetskog plesnog kluba, UKUD »Zvonko Cerić« košarkaške, odbojkaške, stolnoteniske, malonogometne i drugih sekcija).

Sport je usmjeren na dva bitna segmenta, a to je masovni sportsko – rekreativni sadržaji i kvalitetni takmičarski sport za studente i zaposlenike UNTZ.

Formiranjem sportskih sekcija pri fakultetima imaju za cilj da kroz sportsko – rekreativne sadržaje masovnog karaktera uključi što veći broj studenata koji bi uzeli učešće u ligama i turnirima. Značaj formiranja ovih sekcija i njihovo učešće u ligama i turnirima je i u tome što se one kandidiraju i za odlaske na susrete srodnih fakulteta, popularne »jade«.

Kvalitetni takmičarski studentski sport se realizuje u sportskim klubovima. Klubovi se takmiče u nacionalnom prvenstvu, dakle predstavljaju najkvalitetniji studentski sport i Univerzitet u širem aspektu. Klubovi svoje programirane aktivnosti realizuju u okviru Univerzitetskog sportskog društva.

Zadaća Centra za sport:

– koordinira i usklađuje programske aktivnosti udruženih organizacija,

– učestvuje u utvrđivanju politike ukupnog razvoja univerzitetskog  sporta,

– stvaranje trajnih navika za svakodnevnim vježbanjem u cilju održavanja i jačanja zdravlja i radnih sposobnosti

  studenata, zaposlenika i građanstva,

– sistemski djeluje u unapređivanju stručnog rada i osposobljavnja stručnih kadrova,

– sistemski djeluje na omasovljenju i unapređivanju univerzitetskog sporta,

– inicira sistem takmičenja univerzitetskog sporta,

– stvara uvjete koji će unaprijediti sport na Univerzitetu u Tuzli.

Djelatnosti Centra za sport:

– djeluje na širenju sportskih načela i jačanju sportskog pokreta na

  Univerzitetu u Tuzli,

– utvđuje sistem, uslove i organizaciju takmičenja na Univerzitetu u Tuzli,

– rukovodi i odgovoran je za način korištenja i održavanja svih sportsko-rekreativnih prostora u vlasništvu Univerziteta u

  Tuzli;

POČECI SPORTA NA UNIVERZITETU U TUZLI

Centar za društvene djelatnosti Univerziteta u Tuzli  je osnovan 1979. godine i postaje centar razvoja sporta i kulture na našem Univerzitetu. U okviru CEDUT-a  najstarija članica je bila Savez organizacija za fizičku kulturu Univerziteta u Tuzli (USOFK- a) sa najvećim brojem članova studenske omladine. USOFK je svoje aktivnosti organizovala preko svojih članica:

1. Sportskih društava, tada visokoškolskih ustanova „Medicinar“, „Stelekt“, „Akademik“, Husinski rudar“, „Tehnolog“ i „Ekonom“.

2. Omladinsko sportsko društvo „Student“ u okviru kojeg su djelovale:

a) Fudbalski klub „Student“ koji je bio član tadašnje  Zapadne lige međuopštinskog saveza Tuzle

b) Odbokaški klub „Medicinar“ koji je bio član tadašnje II republičke lige u BiH u kojoj se vrlo uspješno takmičio i zauzeo prvo mjesto

1984. godine.

c) Skijaški klub „Student“ nije imao takmičarski karakter ali je okupljao sve uzrasne kategorije mladih. Kroz organizovane stručne škole

i zimovanja vršena je obuka skijanja za studente Univerziteta u Tuzli, srednjoškolsku omadinu i ostalo građanstvo.

3. Univerzitetski klub međunarodnog prijateljstva je omogućavao studentima stranim državljanima da svoje vannastavne aktivnosti

ostvaruju kroz gore navedeni klub.

4. Univerzitetski esperanto klub, gdje je kurs završilo 25 članova koji su kasnije u saradnji sa ostalim klubovima gradova iz Sarajeva,

Banjaluke, Zenice, Splita i Zagreba organizovao zajednički doček Nove godien na Ozrenu.

5. Univerzitetski klub narodne tehnike u okviru koje je nabolje rezultate pokazivala foto sekcija.

Od gore navedenih klubova i sekcija kontinuitet svog rada uspjelo je zadržati samo Univerzitetsko kulturno umjetničko društvo „Zvonko Cerić“.