UNIVERZITETSKO SPORTSKO DRUŠTVO UČESNIK U PROJEKTU “NIK 2”

By | 6. Aprila 2017

Dana 4.4.2017. godine je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli u organizaciji Asocijacije „Zelene staze-Green tour“ održan sastanak Konzorcija projekta ”Naučno-istraživački kamp za mlade” koji se finansira od strane Američke Ambasade u Sarajevu.

nik 4

Sastanku su prisustvovali predstavnici partnerskih organizacija na projektu (Eko Leonardo Priboj, Sara Srebrenica, Topeer Doboj, Grupa Lucido Lukavac, Astronomsko društvo Polaris Tuzla i Univerzitetsko sportsko društvo Univerziteta u Tuzli), te predstavnici fakulteta Univerziteta u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijskog, Filozofskog, Prirodno-matematičkog, Rudarsko-Geološko-Građevinskog, Fakulteta za tjelesni odgoj isport i predstavnik Univerziteta u Travniku.

nik 2

Sastanak je otvorio prof.dr. Edin Delić, osvrnuvši se na dosadašnje realizirane aktivnosti Naučno-istaživačkog kampa za mlade, medijsku popraćenost istog te ostavarenje planiranih ciljeva. Također se razgovaralo o naučnoj publikaciji i radovima prezentiranim na Završnoj konferenciji u decembru 2016. godine.

CENTAR ZA SPORT