Intervju sa kapitenom ekipe Tehnološkog fakulteta prof. dr. Elvisom Ahmetovićem

By | 17. Januara 2019

Malonogometna ekipa Tehnološkog fakulteta učesnica je već petu sezonu u malonogometnoj ligi za zasposlenike Univerziteta u Tuzli. U akademskoj 2017/2108. godini osvojili su sve što se moglo osvojiti, prvaci lige u odigranih 18 kola,  osvajači Univerzitetskog kupa za zaposlenike. Ulaze u kvotu onih fair- play ekipa što znači držati se dogovorenih pravila, odreći se nepravedno stečenih prednosti, obzirno se ponašati, poštovati svog protivnika i sl.. Ovim povodom razgovarali smo sa kapitenom ekipe Tehnološkog fakulteta dr. sc. Elvisom Ahmetovićem, red. prof. koji je jedan  među najzaslužnijim što ekipa uzima učešće i ostavaruje ovakve rezultate.

CENTAR ZA SPORT:Profesore Ahmetoviću, možete li nam reči svoje mišljenje o značaju Centra za sport i kako na vas utiču aktivnosti u koje ste uključeni ? 

  • Sportske aktivnosti koje organizuje i provodi Centar za sport Univerziteta u Tuzli su veoma značajne za zaposlenike i studente Univerziteta u Tuzli. One omogućavaju da se zaposlenici i studenti Univerziteta, pored svakodnevnih obaveza i zadataka koje izvršavaju, bave sportom i time održavaju i poboljšavaju svoje psihofizičko zdravlje i kondiciju.Obično smo svi zaokupljeni svojim svakodnevnim obavezama i često zbog obilnosti tih obaveza ne stignemo razmišljati, planirati i kontinuirano uključiti se u razne sportske aktivnosti. Pored toga, u vremenu u kom živimo često se umaramo više psihički nego fizički pa je veoma važno imati kontinuirane fizičke aktivnosti u cilju održavanja dobrog psihofizičkog zdravlja i kondicije. Planirane i organizovane aktivnosti od strane Centra za sport nam pomažu da se uključimo u razne sportske aktivnosti. Jedna od sportskih aktivnosti u koju sam aktivno uključen, u posljednje 3 godine, je Malonogometna liga za zaposlenike Univerziteta u Tuzli koja se organizuje već nekoliko godina.

CENTAR ZA SPORT: Koji su Vam do sada najbolji postignuti rezultati i šta bi posebno istakli?

  • U prošloj akademskoj 2017/2018 godini smo kao ekipa Tehnološkog fakulteta postigli odlične rezultate jer smo osvojili prvo mjesto u Malonogometnoj ligi, prvo mjesto na Univerzitetskom kupu i treće mjesto na malonogometnom Humanitarnom turniru pod nazivom „Svi smo uz tebe Džemile“. U ovoj akademskoj 2018/2019 godini smo također zadovoljni za postignutim rezultatima. Međutim, bez obzira na postignute rezultate, ono što smatram da je puno više značajno, a što nam omogućavaju aktivnosti koje organizuje Centar za sport, je kontinuirano bavljenje sportskim aktivnostima, održavanje dobre fizičke kondicije, psihofizičkog zdravlja, upoznavanje i druženje sa kolegama sa drugih fakulteta.

CENTAR ZA SPORT: Profesore Ahmetoviću nešto bi rekli što vas nismo pitali?

  • Na kraju bih iskoristio priliku da se zahvalim Centru za sport za organizovanje svih sportskih aktivnosti i posebno malonogometne lige za zaposlenike i iskreno se nadam da će se i u budućnosti nastaviti sa organizacijom sportskih aktivnosti unutar Univerziteta u Tuzli. Takođe, ukoliko govorimo o postignutim rezultatima tu bi u prvi plan istakao moje mlađe kolege koje su na jedan požrtvovan način na sportskom terenu dali veliki doprinos. Mislim da bi bilo korisno organizovati u narednom periodu i sportske aktivnosti u koje bi se mogli uključiti i Univerziteti iz našeg regiona i Evrope. Time bi se joj više promovirale sportske aktivnosti na širem prostoru a to bi nam pomoglo da se upoznamo i družimo i sa kolegama sa drugih univerziteta. Stvorena mreža poznanstava iz takvih sportskih aktivnosti, između kolega sa različitih Univerziteta iz užeg i šireg okruženja, može da predstavlja i dodatnu pogonsku silu za proširivanje saradnje u različitim oblastima naučno-nastavnog i naučno-istraživačkog rada te za prijavu različitih zajedničkih projekata u narednom periodu, uključujući i projekte u oblasti sporta.

 

tehOsvojeno Prvo mjesto u Malonogometnoj ligi za zasposlenike Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/2018 godini; Imena igrača na slici (s lijeva na desno, donji red): Elvis Ahmetović, Almedin Mujanović, Zihno Softić; (s lijeva na desno, gornji red: Čivić Almir, Nesib Mustafić, Ervin Karić, Samir Kahvedžić, Meho Bašić)

 

teh 1Osvojeno Prvo mjesto na Univerzitetskom KUP-u za zasposlenike Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/2018 godini; Imena igrača na slici (s lijeva na desno, donji red): Čivić Almir; (s lijeva na desno, gornji red: Nesib Mustafić, Almedin Mujanović, Samir Kahvedžić, Zehrudin Osmanović, Zihno Softić, Elvis Ahmetović)

teh 2Osvojeno treće mjesto na malonogometnom Humanitarnom turniru, u akademskoj 2017/2018 godini, pod nazivom „Svi smo uz tebe Džemile“: Imena igrača na slici (s lijeva na desno, donji red): Zihno Softić; Zehrudin Osmanović (s lijeva na desno, gornji red: Almir Čivić, Ervin Karić, Elvis Ahmetović)

GALERIJA SLIKA: